Organizace

Osadní výbor - Albrechtice u Frýdlantu

Osadní výbor je poradním orgánem zastupitelstva města Frýdlant. Zřízen je podle zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích. Jeho členy jsou Helena Černá, Filip Těhník a Michal Mrázek, který je zároveň předsedou.

 

Spolek přátel Albrechtic a Filipova

Spolek byl založen za účelem prosazování společných zájmů jeho členů a příznivců ochrany životního prostředí a krajiny v okolí Albrechtic. Dalšími cíli Spolku jsou péče o zachování bývalých obcí Albrechtice (Olbersdorf) a Filipov (Philippsberg) a jejich ochrana před necitlivými zásahy, ochrana památek a kulturních hodnot. Spolek se dále podílí na ochraně krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, prosazuje ochranu veřejného zdraví a zdravých životních podmínek, zasazuje se o zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích obce a o rozvoj občanské společnosti. Spolek zastupuje výbor, jehož členy jsou Helena Černá, Michal Mrázek a Filip Těhník. Předsedou výboru je Filip Těhník.

 

Městský úřad Frýdlant

https://www.mesto-frydlant.cz/

 

Ke stažení:

stanovy.pdf (37 kb)

© 2017 Albrechtice u Frýdlantu